Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

Tennis Academy Van Gelderen - VISIE

De doelen die voor de spelers of speelsters worden gesteld zijn gericht op het proces van vooruitgang van hun tennisspel in verschillende leeftijdsgroepen. De persoonlijke ontwikkeling van de speler speelt hierbij een centrale rol. De tennisopleiding binnen de academy wordt daarbij in 4 globale fasen verdeeld.

a. Fundamentele fase
Bij de jongste jeugd wordt voornamelijk op coördinatieve vaardigheden getraind. Deze trainingsfase wordt ook wel de fundamentele fase genoemd (6-8 jaar).  Nadruk ligt op het algemeen ontwikkelen van de zintuigelijke (sensorisch)vaardigheden als zien, horen en voelen en motorische vaardigheden als lopen, springen, gooien, vangen en balanceren. Het geheel wordt aangeboden in een jaarprogramma met een specifieke trainingsperiodisering in algemene coördinatie vaardigheden ten behoeve van ontwikkeling van hun tennisspel.

b. Trainingsfase
De tennisopleiding richt zich vanaf 9 jaar op vooral technische/tactische training. Dit betekent dat bewegingsscholing, coördinatietraining, voetenwerk en slagtechnische training centraal staan te ontwikkelen n.a.v. tactische doelen. Belangrijke factoren als warming-up, conditietraining, periodiseren, rusten en mentale begeleiding doen hier hun intrede. In deze fase wordt toegewerkt naar 3 tot 5 keer trainen per week, waardoor de mogelijkheid gecreëerd wordt om tot het maximaal haalbare individuele niveau door te groeien in de daarop volgende trainingsfase.

c. Ontwikkeling tot wedstrijdspeler
Vanaf 13/14 jaar wordt er geduldig gewerkt aan biomechanische verfijning. Van 14 tot 16/17 jaar moeten de algemeen technische vaardigheden zijn ontwikkeld en in zoveel mogelijk verschillende situaties worden toegepast. We bevinden ons dan in de derde trainingsfase, die van ontwikkeling tot wedstrijdspeler/ster. De spelers en speelsters moeten zich nu bewust worden van alle aspecten die invloed hebben op presteren. Een verdere ontwikkeling richting het specifieke wedstrijdtennis wordt doorgezet. Conditie en krachttraining, wedstrijdanalyses, biomechanische en strategische ontwikkeling staan centraal. Training zal steeds meer specifiek en frequenter gaan plaatsvinden. Er wordt gewerkt aan individuele beperkingen maar ook aan de ontwikkeling van wapens. Doordat wedstrijden op een steeds hoger niveau gespeeld worden neemt de invloed van periodisering en het bewust toewerken naar piekperioden nadrukkelijke vormen aan. In deze fase wordt toegewerkt naar 4 tot 8 keer trainen per week.

d. Resultaatgericht trainen
Er kan nu een overgang worden gemaakt naar persoonlijke ontwikkeling tijdens het spel. Er wordt geleidelijk een overgang gemaakt naar het seniorentennis. Wanneer deze stap na, de middelbare school (17/18 jaar) definitief is en beslissingen van fulltime of bijna fulltime tennis kunnen worden genomen, zal de ontwikkeling van het speltype aan de hand van mentale eigenschappen een steeds grotere rol van betekenis spelen.
Het gaat in deze fase van prestatief tennis om het behalen van resultaten. In de vierde trainingsfase waarin spelers en speelsters zich op dat moment bevinden wordt dan ook simpelweg getraind om te winnen. Deze fase is in feite een afronding van het ontwikkelingsplan tot het individueel hoogst haalbare spelniveau van iedere speler of speelster. Het speltype van de speler zal zich steeds duidelijker profileren.

In alle trainingsfases blijft plezier in het ’werken aan’ voorop staan om motivatie te behouden.

e. Ranking
De NL ranglijst is tijdens de ontwikkeling van de speler niet van doorslaggevend belang in het stellen van procesdoelen. Er is echter wel een streven tot een zo hoog mogelijke positie op zowel nationale als internationale ranglijst. Er wordt geperiodiseerd om goed voorbereid op toernooien te verschijnen.

De beschreven fases van ontwikkeling zijn een weergave van een algemene ontwikkeling van een speler/speelster. Per individu kan hiervan in overleg worden afgeweken. Hoewel in het stellen en bereiken van doelen het proces van vooruitgang en persoonlijke ontwikkeling voorop staan wordt er in de beoordeling voor de continuering van toptennis programma's voornamelijk gekeken naar de motivatie en het plezier van de speler/speelster in de beoefening van topsport.
 

VOETREGEL