Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

HLTV Juliana - ZOMERLESSEN

Lidmaatschap HLTV Juliana

Lidmaatschap van de vereniging is gedurende de proeflesperiode niet verplicht.
Klik hier voor meer informatie over H.L.T.V. Juliana.
 

Tennislessen HLTV Juliana

Hieronder volgen de mogelijkheden voor tennislessen bij HLTV Juliana. Het lestarief is exclusief lidmaatschapgelden.

 

Mogelijkheden voor TENNISKIDS

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Proeflessen kidstennis 4x

8

4

€ 0

?

...

Kidstennisles

8

17

6*€ 16?

?

...

Mogelijkheden voor JUNIOREN

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Groepsles met 6 junioren

8

17

6*€ 16?

?

...

Groepsles met 4 junioren

4?

17

6*€ 16?

?

...

Mogelijkheden voor SENIOREN

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Groepsles

1

17

€ 799

?

...

Groepsles met 4 senioren

4?

17

€ 199,75

?

...

Duoles

2

17

€ 399,50

?

...

Priveles 4x

1

4

€ 199,75

?

...

Koffietennis woensdag ochtend

6

8

€ 69

?

...

Attentie: Belangrijk!

Het is mogelijk dat de lesindeling NIET overeenkomt met uw/jouw opgave voor tennisles.
De tennisschool stelt hiervoor de volgende oplossingen:

Bij indeling in een groep van 3 deelnemers i.p.v. 4 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)

2-  1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door 3 personen

Bij indeling in een groep van 4 of 5 deelnemers i.p.v. 6-8 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
2- 1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door  4 of 5 personen (ipv 6-8 deelnemers)

De tennisschool stelt oplossing 1 in beide situaties als STANDAARD oplossing. Bij de eerste les kan worden besproken of alle deelnemers het eens zijn met oplossing 2. Bent u het niet eens met de voorgestelde oplossing,, dan kijkt de Tennisschool naar een oplossing waar iedereen mee akkoord is. Lukt het toch niet, dan dient u voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk de inschrijving te annuleren en word u uit de planning gehaald..

VOETREGEL