Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

Tennis Vereniging Elckerlyc - ZOMERLESSEN

Lidmaatschap TV Elckerlyc

U dient LID te zijn van TV Elckerlyc om tennisles te mogen volgen op de banen van de vereniging.

Nieuw Tenniskids programma t/m 12 jaar

Wat houdt tenniskids bij Elckerlyc in?
Door middel van een jaarprogramma worden lidmaatschap, lessen, wedstrijden, uitwisselingen, instuiven en andere activiteiten aangeboden. Zodra je je aanmeldt voor tenniskids wordt je automatisch ingedeeld en ontvang  je een data overzicht met waar en wanneer alles tennisactiviteiten plaats vinden. Voor de lessen kunnen voorkeurstijden worden opgegeven.
De tenniskids world-tour en toernooien worden meestal op zondag gespeeld. Mocht je een aantal keer niet kunnen is dat uiteraard geen probleem. Activiteiten, uitwisselingen met andere verenigingen, interne wedstrijdjes vinden ook door de weeks of op zaterdag plaats.

Uiteindelijk doe je mee aan 32 lessen en 30 activiteiten. Tijdens de vakanties worden er geen trainingen gegeven maar kunnen er wel toernooien gespeeld worden. De lesgroepen bestaan uit 8 personen in 1 uur of 6 personen in ¾ kwartier afhankelijk van leeftijd en gemeenschappelijke tijden.

Wat houdt Tenniskids Plus pakket in? 
H
uidige jeugdleden die door willen gaan op de manier die zij gewend zijn kunnen in overleg
met de trainer afwijken van dit systeem en voor een plus pakket kiezen. Zie de inschrijfmogelijkheden voor tenniskids plus. Hierdoor kan in kleinere groepen lessen verzorgd worden. De trainers nemen desgewenst contact om verdere uitleg te geven.

Voor vragen kunt u contact opnemen: 
Eddo van Gelderen 06-28342291 of eddo@tennisschooldekloek.nl
Niki Troquet 06-81843726

Tennislessen TV Elckerlyc

Hieronder volgen de mogelijkheden voor tennislessen bij TV Elckerlyc.

  • Tenniskidsverenigingstraining is EXCLUSIEF lidmaatschap en evenementen.
  • Alle overige lesmogelijkheden zijn exclusief lidmaatschapgelden.

Mogelijkheden voor JUNIOREN

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor SENIOREN

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor SENIOREN BEGINNERS

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Attentie: Belangrijk!

Het is mogelijk dat de lesindeling NIET overeenkomt met uw/jouw opgave voor tennisles.
De tennisschool stelt hiervoor de volgende oplossingen:

Bij indeling in een groep van 3 deelnemers i.p.v. 4 deelnemers:

  1. 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
  2. 1 uur les en het lesgeld aanpassen van 156,- euro naar 208,- euro p.p.

Bij indeling in een groep van 4 of 5 deelnemers i.p.v. 6-8 deelnemers:

  1. 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
  2. 1 uur les en het lesgeld aanpassen van 104,- euro naar 125,- euro p.p.

De tennisschool stelt oplossing 1 in beide situaties als STANDAARD oplossing. Bij de eerste les kan worden besproken of alle deelnemers het eens zijn met oplossing 2. Bent u het niet eens met de voorgestelde oplossing dan dient u voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk de inschrijving te annuleren.

 

VOETREGEL