Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

LTV de Rijp - ZOMERLESSEN

Lidmaatschap LTV de Rijp

U dient LID te zijn van LTV de Rijp om tennisles te mogen volgen op de banen van de vereniging. Klik hier voor een directe koppeling naar de website van de vereniging.

Tennislessen LTV de Rijp

Hieronder volgen de mogelijkheden voor tennislessen bij LTV de Rijp. Het lestarief is exclusief lidmaatschapgelden, competitie en clubkampioenschappen. 
 

NIEUW!!! Jeugdplan L.t.v. de Rijp
Alles in 1 systeem. Het hele jaar tennisles op de buitenbanen van L.t.v. de Rijp en in sporthal de Oosterven. Je wordt ingedeeld voor competitie en clubkampioenschappen. Het blijft mogelijk om alleen voor de zomerlessen in te schrijven of extra trainingen te volgen. Zie inschrijven junioren.

Alles in 1 maandtarief:
16 weken zomer en 16 weken winter voor:

4 personen € 32,50 p.p. per maand
8 personen € 17,50 p.p. per maand

Het jaarprogramma geeft inzicht over alle activiteiten. zomerkamp, pannenkoektoernooi, enz .

Mogelijkheden voor TENNISKIDS (basisschool)

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor JUNIOREN

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor SENIOREN

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor SENIOREN BEGINNERS (16 jaar en ouder)

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Attentie: Belangrijk!

Het is mogelijk dat de lesindeling NIET overeenkomt met uw/jouw opgave voor tennisles.
De tennisschool stelt hiervoor de volgende oplossingen:

Bij indeling in een groep van 3 deelnemers i.p.v. 4 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)

2-  1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door 3 personen

Bij indeling in een groep van 4 of 5 deelnemers i.p.v. 6-8 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
2- 1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door  4 of 5 personen (ipv 6-8 deelnemers)

De tennisschool stelt oplossing 1 in beide situaties als STANDAARD oplossing. Bij de eerste les kan worden besproken of alle deelnemers het eens zijn met oplossing 2. Bent u het niet eens met de voorgestelde oplossing,, dan kijkt de Tennisschool naar een oplossing waar iedereen mee akkoord is. Lukt het toch niet, dan dient u voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk de inschrijving te annuleren en word u uit de planning gehaald..

VOETREGEL