Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

TC Bergen - ZOMERLESSEN

Lidmaatschap TC Bergen

U dient LID te zijn van TC Bergen om tennisles te mogen volgen op de banen van de club. Lid worden kan door op deze pagina het formulier in te vullen.

Mogelijkheden voor TENNISKIDS (basisschool)

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor JUNIOREN

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

4 proeflessen junioren

 

€ 35

?

...

Mogelijkheden voor SENIOREN

Sorry, er zijn momenteel geen lesmogelijkheden om voor in te schrijven.

Mogelijkheden voor SENIOREN BEGINNERS

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Groepsles

6

16

€ 120

?

...

4 proeflessen met 4 deelnemers

4

4

€ 45

?

...

Attentie: Belangrijk!

Het is mogelijk dat de lesindeling NIET overeenkomt met uw/jouw opgave voor tennisles.
De tennisschool stelt hiervoor de volgende oplossingen:

Bij indeling in een groep van 3 deelnemers i.p.v. 4 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)

2-  1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door 3 personen

Bij indeling in een groep van 4 of 5 deelnemers i.p.v. 6-8 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
2- 1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door  4 of 5 personen (ipv 6-8 deelnemers)

De tennisschool stelt oplossing 1 in beide situaties als STANDAARD oplossing. Bij de eerste les kan worden besproken of alle deelnemers het eens zijn met oplossing 2. Bent u het niet eens met de voorgestelde oplossing,, dan kijkt de Tennisschool naar een oplossing waar iedereen mee akkoord is. Lukt het toch niet, dan dient u voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk de inschrijving te annuleren en word u uit de planning gehaald..

VOETREGEL