Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

TC Alkmaar - ZOMERLESSEN

Lidmaatschap TC Alkmaar

U dient LID te zijn van TC Alkmaar om tennisles te mogen volgen op de banen van de club. Kinderen tot 10 jaar betalen 30 euro contributie per jaar en is tenniskids inclusief, deelname aan een door de tennisschool georganiseerd rood/oranje toernooi en clubkampioenschappen van de vereniging. Voor kinderen van 11 t/m 16 jaar bedraagt het lidmaatschap voor 1 jaar 55 euro, dit  is ook inclusief toernooi en clubkampioenschappen.

 

Mocht u zich hebben opgegeven via de website van Tennisschool de Kloek om lessen te volgen via een van ondertstaande acties dan worden uw gegevens aan de vereniging verstrekt zodat zij uw lidmaatschap in orde kunnen maken. U ontvangt een factuur van zowel Tennisschool als Tc Alkmaar. Wilt u niet dat wij uw gegevens verstrekken aan anderen dan ontvangen wij graag een reactie, dit kan per email naar info@tennisschooldekloek.nl .

Mogelijkheden voor tenniskids

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Tenniskids t/m 12 jaar

8?

16

€ 141

?

...

Tenniskids beginners t/m 12jaar

8?

16

€ 99

?

...

Mogelijkheden voor junioren

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Priveles

1

16

€ 752

?

...

Duoles met 2 deelnemers

2

18

€ 423

?

...

Groepsles met 6-8 deelnemers

8?

16

€ 125,33

?

...

Groepsles 4 personen

4?

16

€ 188

?

...

Duoles

2?

16

€ 376

?

...

priveles half uur

1?

16

€ 376

?

...

priveles 1 uur

1?

16

€ 752

?

...

Mogelijkheden voor senioren

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Priveles

1

15

€ 705

?

...

Koffietennis

8

10

€ 99

?

...

Groepsles 4 personen

4?

15

€ 176,25

?

...

Duoles

2?

15

€ 352,50

?

...

priveles half uur

1?

15

€ 352,50

?

...

priveles 1 uur - PER LES

1?

15

€ 47

?

...

priveles 1 uur - 18 LESSEN

1?

15

€ 705

?

...

Mogelijkheden voor beginnende senioren

 

Leerlingen

Lessen

Lesgeld

Info

Inschrijven

Groepsles beginners

8

10

€ 55

?

...

Attentie: Belangrijk!

Het is mogelijk dat de lesindeling NIET overeenkomt met uw/jouw opgave voor tennisles.
De tennisschool stelt hiervoor de volgende oplossingen:

Bij indeling in een groep van 3 deelnemers i.p.v. 4 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)

2-  1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door 3 personen

Bij indeling in een groep van 4 of 5 deelnemers i.p.v. 6-8 deelnemers:

1- 16 weken a 45 minuten les (incl. 5 min. inspelen) i.p.v. 1 uur les (incl. 10 min. inspelen)
2- 1 uur les en het lesgeld aanpassen naar rato, het totaalbedrag word gedeeld door  4 of 5 personen (ipv 6-8 deelnemers)

De tennisschool stelt oplossing 1 in beide situaties als STANDAARD oplossing. Bij de eerste les kan worden besproken of alle deelnemers het eens zijn met oplossing 2. Bent u het niet eens met de voorgestelde oplossing,, dan kijkt de Tennisschool naar een oplossing waar iedereen mee akkoord is. Lukt het toch niet, dan dient u voor aanvang van de lessenreeks schriftelijk de inschrijving te annuleren en word u uit de planning gehaald..

VOETREGEL