Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

Algemene voorwaarden tennislessen

 1. De cursist verbindt zich middels een inschrijving aan een van de onderstaande lessenreeksen:
  Indoor winter     22 lessen         Indoor zomer    12 lessen
  Outdoor winter  18 lessen         Outdoor zomer  16 lessen
   
 2. Middels uw inschrijving verplicht u zich tot betaling van de tennislessen.  De betaling van de les dient bij aanvang van de lessenreeks te worden voldaan. Betaling is mogelijk via incasso, bankoverschrijving of contant.
   
 3. Uw inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
   
 4. De groepsgrootte bij de indeling is bepalend voor het lestarief  van de lessenreeks. Is de indeling niet conform uw keuze van lestype bij de inschrijving dan wordt de lestijd of het lestarief verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep. Indien u de aangepaste indeling, groepsgrootte en het daarbij behorende tarief niet goedkeurt dan kunt u uitsluitend voor aanvang van de lessenreeks uw deelname schriftelijk annuleren. 
   
 5. OUTDOOR tennislessen (buiten), in het winterseizoen van 1 oktober t/m 31 maart, die wegens weersomstandigheden niet doorgaan op het park van de vereniging worden niet ingehaald. Door weeromstandigheden niet uitgevoerde tennislessen worden NIET gerestitueerd.
   
 6. OUTDOOR tennislessen (buiten), in het zomerseizoen van 1 april t/m 30 september, die wegens weersomstandigheden niet doorgaan op het park van de vereniging worden op passende wijze, na overleg, ingehaald.
   
 7. Het is mogelijk om met meerdere personen in te schrijven. Alle groepsleden dienen persoonlijk een formulier in te vullen. Individueel inschrijven voor groepsles is mede mogelijk. De tennisschool probeert een passende lesgroep te formeren.  
   
 8. Door cursisten geannuleerde lessen worden niet ingehaald en niet gerestitueerd.
   
 9. Een tennis-lesuur bedraagt 60 minuten en is inclusief 10 minuten inspeeltijd, zonder begeleiding.
   
 10. Bij verhindering van de trainer komt er een vervangende trainer of de les wordt aan het einde van de lessenreeks ingehaald.
   
 11. Voor het verkrijgen van tennisles bij een van de indoor locaties is een lidmaatschap van een vereniging en/of van de KNLTB NIET verplicht.
   
 12. Voor het verkrijgen van tennisles bij een van de OUTDOOR locaties (verenigingen) is een lidmaatschap van de betreffende vereniging verplicht. U dient dan het huishoudelijk reglement van de vereniging in acht te nemen.
   
 13. De tennisschool is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.
   
 14. De tennisschool is gerechtigd bij niet naleving van de cursist van de bij inschrijving voor tennisles opgelegde verplichtingen terstond de overeenkomst beëindigen.  
   
 15. De  tennisschool is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren zonder opgaaf van redenen.
   
 16. Bij aanvang van de lessenreeks gaat u akkoord met de algemene voorwaarden voor tennislessen en bent u bekend  met de inhoud van deze voorwaarden.


 

VOETREGEL