Klik HIER voor onze homepage

Info

New or Forgotten?

Menu

Sponsors

Algemene voorwaarden selectietrainingen

 1. De tennisschool is niet aansprakelijk voor blessures veroorzaakt tijdens de training van de speler of speelster bij de tennisschool.
 2. De tennisschool is niet aansprakelijk voor het inhalen, door afwezigheid van de speler of speelster, van niet gevolgde groepstrainingen.  
 3. De tennisschool is niet aansprakelijk voor het inhalen van uitgeregende trainingen in het buitenseizoen.
 4. De tennisschool heeft het recht de inschrijving van een speler of speelster, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
 5. De tennisschool is niet aansprakelijk voor veranderingen van beschikbaarheid van de speler of speelster om welke reden dan ook. 
 6. In de overgang de winterperiode naar de zomerperiode veranderen de trainingsschema’s van de tennisschool niet. 
 7. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd. Bij lange afwezigheid van de speler of speelster wordt er, in overleg, naar een passende oplossing gezocht.
 8. Bij wanbetaling heeft de tennisschool het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen van de speler of speelster, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van speler of speelster.
 9. De speler of speelster kan geen rechten ontlenen aan de inschrijving bij de tennisschool. Indien het aantal ingedeelde trainingen afwijkt van het aantal aangevraagde trainingen bij de inschrijving wordt er, na overleg, echter voor aanvang van de trainingscyclus, naar een passende oplossing gezocht.  
 10. Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier gaat de speler of speelster akkoord met de tarieven van de tennisschool.
 11. Bij het aanschaffen van het Tecnifibre Tennisschool De Kloek kledingpakket komt de speler in aanmerking voor sponsoring op de trainingspakketten en gratis sparren op de zaterdag en zondag.
 12. Betalen in termijnen is mogelijk. De tennisschool hanteert, indien gewenst, 3 betalingstermijnen:
  1e termijn 1 oktober, 2e termijn 1 januari, 3e termijn 1 april.  Indien de factuur niet op de vervaldag is voldaan  worden de, op dat moment, geldende wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht.

 

VOETREGEL